Представяне на „Прима Концепт” ООД

         

            Фирма „Прима Концепт” е създадена през 2016 г. със седалище и адрес на управление в град Бургас, с желанието и амбицията да приложим нашата концепция, като отговор на предизвикателствата и все по-нарастващите изисквания към осигуряване на широкообхватна, надеждна и високо ефективна сигурност в различни жилищни и стопански обекти, както и на засилване необходимостта от повишаване на енергийната им ефективност. Фирмата залага на бързото разработване, проектиране и изграждане на високотехнологични и иновативни решения.

 smart         Предлаганите от фирма „Прима Концепт” ЕООД системи за сградна автоматизация позволяват да се постигне енергийно-ефективно функциониране на различни устройства в обектите и намаляване на консумацията на електроенергия. Интеграционния подход дават възможност за повишаване на сигурността и удовлетворяване на  индивидуалните изисквания на потребителите.

          Фирма „Прима Концепт” ЕООД притежава разрешение за осъществяване на дейности по чл. 129, ал.2, т.1-5 от ЗМВР: ,,Поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения” на територията на цялата страна. Фирмата извършва поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи, пожарогасителни системи и инсталации, системи за управление на дим и топлина, системи за гласово уведомяване, пожарни кранове. Предлагаме пълната гама протовопожарно оборудване, противопожарна техника и всичко необходимо за пожарообезопасяване на обектите. Предлаганите от нас продукти са с гарантиран произход, придружени със сертификат за качество и съответстват на действащите норми и изисквания в Република България.razreshenie

              Фирмата има опит в изграждане и поддържане на системи за видео наблюдение и контрол на достъпа.

          В стремежа си да обхванем изцяло всички детайли, касаещи системите и компонентите, осигуряващи сигурността и енергийната ефективност на обектите, ние предлагаме на нашите клиенти компютърни  конфигурации, периферия и софтуерни решения, приложими в различни ситуации. Извършваме проектиране, изграждане и поддръжка на компютърни мрежи.

          „Прима Концепт” ЕООД си партнира с редица български и чуждестранни фирми в сферата на сигурността, безопасността и осигуряването на енергийната ефективност.

           Най-големияvideoт капитал на фирмата е високо квалифицирания инженерен екип, притежаващ богат опит, познания и умения. Екип, който е в състояние да предложи професионални решения в различни ситуации. Имената на нашите специалисти говорят красноречиво и са гарант за високо качество.

          Фирмата залага на точност, коректност, професионализъм и внимание към всички детайли през различните етапи на реализация на проектите. Съчетанието на богат опит, новаторски подход и задълбочено познаване на регламентиращите нормативни и технически изисквания ни позволяват да доведем начинанията до успешен финал.  Както и да споделим с нашите партньори успехите от приетите предизвикателства.