Видеоаналитични модули

Според особеностите на обекта и вашите потребности можете да добавите към вашия софтуер следните аналитични модули:

 autotrassir1

AutoTRASSIR.

Контролът на влизане и излизане, средната скорост на превозните средства и времето, прекарано в охраняваните зони е лесно да се организира със съдействието на AutoTRASSIR.

 trassir shelf detection

TRASSIR Shelf Detection.

 Модула анализира запълването на рафтовете, което спомага да се определи и прогнозира нивото на търсенето и информира персонала на магазина, който е отговорен за зареждането и снабдяването. Модулът генерира и отчети.

 TRASSIR ActiveDome

TRASSIR ActiveDome.

Решение за търговски центрове, бизнес центрове, складове, стадиони и индустриални обекти. Осигурява до 20 пъти по-бърза работата на оператора в ръчен режим.

 TRASSIR FaceDetection

TRASSIR FaceDetection.

Този модул позволява да се открие и да се идентифицира лице в архив чрез сравняване на лицето от изображението и базата данни.

 TRASSIR Heat Maps

TRASSIR Heat Maps.

Модулът позволява по-лесно да се открият бързо движещи се обекти в обхвата на камерата. Системата дава възможност за анализ на дейността и повишава нивото на безопасност във всички обекти.

 TRASSIR Smoke Detector

TRASSIR Smoke Detector.

Този модул открива задимяване в помещенията, в много случаи дори по-бързо от пожароизвестителната система. Това дава възможност да се реагира своевременно на това събитие, като например да се включи звукова сигнализация и/или предприемане на действия с включване на „сух” контакт и т.н.

 TRASSIR Fire Detector

TRASSIR Fire Detector.

Детектор за пожар на открито, въз основа на видео анализ.

 TRASSIR ActivePOS

TRASSIR ActivePOS.

TRASSIR ActivePOS следи Вашата касова зона и автоматично открива извършване на измами. ROI - 2 до 6 месеца.

 TRASSIR ActiveSearch

TRASSIR ActiveSearch.

Изморихте ли се да търсите архивни записи и да губите за това ценно време? TRASSIR ActiveSearch ще ви се притече на помощ.  Тя е уникална технология, част от основната структура на софтуера на TRASSIR!

 TRASSIR People Counter

TRASSIR People Counter.

Преброяване на посетители.

Trassir

  

Infosec